Najnowsze Wiadomości :
: Punkt Informacyjny ARP w Słupsku zaprasza na Bezpłatne Indywidualne Konsultacje, które odbędą się 20 maja 2022r. w godz. 9.00 - 12.00 w siedzibie Aktywatora : Członkowie Lokalnej Rybackiej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" spotkali się w Łupawsku, aby aktywnie uczcić Dzień Ziemi. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, zaprasza wszystkich Członków wraz z rodzinami, przyjaciółmi i dziećmi na wiosenny piknik integ : Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród : Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” zdecydował o podziale środków w planowanych do ogłoszenia : Dzięki życzliwości Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Pana Jana Klasy w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” przeprowadzono wielkie wios : Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. : Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci męża naszej księgowej Pani Ewy Ciuk-Mikusek. : W dniu 18 marca dobyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu, niezwykle ważne z uwagi na wypracowanie propozycji alokacji środków na nabory uzupełniające p : Rosnące koszty energii elektrycznej i ogrzewania mogą znacząco obciążyć budżety firm. Przedsiębiorcy w poszukiwaniu skutecznych, długofalowych rozwiązań mogą ot

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

To nie był łatwy rok. Bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia mocno ograniczał stan epidemii i związane z nim obostrzenia, szczególnie w pierwszym półroczu 2021 roku. Niemniej jednak wiele zaplanowanych zamierzeń udało się zrealizować.

Po przeprowadzeniu ewaluacji strategii, konsultacjach społecznych i podpisaniu aneksu do umowy ramowej przeprowadzono cztery uzupełniające nabory wniosków o dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania kłusownictwu wodnemu, organizacji wydarzeń promujących rybacki charakter obszaru objętego lokalną strategią rozwoju, działań związanych z zagospodarowaniem infrastrukturalnym szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenia i rozwoju infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką. W chwili obecnej wiele gmin i stowarzyszeń, które uzyskały wsparcie podpisuje już umowy z Zarządem Województwa Pomorskiego na działania zaplonowane w wybranych do dofinansowania wnioskach.

Udało się także zrealizować zaplanowane przez RLGD PB na 2021 rok działania związane z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach  Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Bank genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem.” Zakończono pierwszy etap polegający na rozbiórce budynku gospodarczego w miejscu, w którym ma być budowany obiekt „banku genów”, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, wszczęto procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, złożony został także wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 W chwili obecnej trwa postepowanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,63 kWp w siedzibie Stowarzyszenia w Łupawsku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z liderem Gminą Miastko i partnerem Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym w ramach podpisanej z Województwem Pomorskim umowy o dofinansowanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej”/Miasteckiego Klastra Energii”. Dotację uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialna Źródła Energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła także w pierwszej połowie 2021 roku swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie pn. „Dźwignia do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa.

Podpisano osiem umów z przedsiębiorcami na doposażenie stanowisk pracy o wartości 23 000 zł każda wraz z półrocznym refundowaniem kosztów poniesionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (łącznie ponad 65 tys. zł). 

Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie 2021"

Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wraz z stowarzyszeniem dla osób niepełnosprawnych „Siła Dębu”. Współorganizatorem była Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” i Koło PZW „Lipień” z Czarnej Dąbrówki.

Tradycyjnie jak co roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń w Bytowie RLGD „Pojezierze Bytowskie” i Koło PZW Bytów wspólnie zorganizowały młodzieżową szkółkę wędkarską.

W tym roku motywem przewodnim szkółki były popularyzacja wędkarstwa ekologicznego na zasadach "no kill" (złów i wypuść) oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bytów.

RLGD Pojezierze Bytowskie wspólnie Komendantem Powiatowym Społecznej Straży Rybackiej Janem Prądzyńskim i Kołem PZW Bytów zorganizowało także spinningowe zawody wędkarskie na jeziorze Jeleń dla strażników Społecznej Straży Robackiej z Powiatu Bytowskiego. W zawodach udział wzięli strażnicy z Bytowa, Miastka i Czarnej Dąbrówki.

RLGD PB wsparła również finansowo (zakup nagród) organizację XIX edycji „Ogólnopolskich Zawodowców Spinningowych Parami z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego” organizowanych prze koło PZW „Karaś” w Miastku i Ośrodek hodowli Ryb Tomasza Kruse dzierżawcy jeziora.

We wrześniu odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Wybrano nowe władze. Prezesem Stowarzyszenia został Roman Ramion. Do Zarząd wybrano: Katarzynę Sielewicz (Wiceprezes), Tomasza Czechowskiego (Wiceprezes), Jerzego Lewi Kiedrowskiego (Skarbnik), Jana Prądzyńskiego (Sekretarz). W skład nowowybranej Komisji Rewizyjnej weszli; Piotr Kluk Przewodniczący, Krzysztof Barabasz Wiceprzewodniczący, Józef Gostomczyk, Członek. W trakcie zebrania wybrano także część składu Rady ds. wyboru wniosków, który uzupełniono w październiku podczas zwołanego Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

Miłym akcentem na zakończenie posiedzenia Zarządu był skromny poczęstunek wigilijny w trakcie którego, Prezes Roman Ramion złożył uroczyste życzenia świąteczne i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2022 Roku dla członków Zarządu, zaproszonych gości i wszystkich członków i sympatyków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie’.

 • DSC06958
 • DSC06959
 • DSC06961
 • DSC06963
 • DSC06965
 • DSC06969
 • DSC06974
 • DSC06975
 • DSC06976
 • DSC06977
 • DSC06978
 • DSC06979
 • DSC06980
 • DSC06981
 • DSC06982
 • DSC06983
 • DSC06984
 • DSC06985
 • DSC06986
 • DSC06987
 • DSC06989
 • DSC06990
 • DSC06991

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież