Najnowsze Wiadomości :
: Punkt Informacyjny ARP w Słupsku zaprasza na Bezpłatne Indywidualne Konsultacje, które odbędą się 20 maja 2022r. w godz. 9.00 - 12.00 w siedzibie Aktywatora : Członkowie Lokalnej Rybackiej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" spotkali się w Łupawsku, aby aktywnie uczcić Dzień Ziemi. : Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, zaprasza wszystkich Członków wraz z rodzinami, przyjaciółmi i dziećmi na wiosenny piknik integ : Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród : Na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” zdecydował o podziale środków w planowanych do ogłoszenia : Dzięki życzliwości Wójta Gminy Czarna Dąbrówka Pana Jana Klasy w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” przeprowadzono wielkie wios : Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. : Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci męża naszej księgowej Pani Ewy Ciuk-Mikusek. : W dniu 18 marca dobyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu, niezwykle ważne z uwagi na wypracowanie propozycji alokacji środków na nabory uzupełniające p : Rosnące koszty energii elektrycznej i ogrzewania mogą znacząco obciążyć budżety firm. Przedsiębiorcy w poszukiwaniu skutecznych, długofalowych rozwiązań mogą ot

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

z dnia 29 grudnia 2015r. tekst jednolity z późn. zm. informuje, że w dniu 29 października 2021 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 13.45 drugi termin o godz. 14.00 w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4.Zatwierdzenie porządku obrad.
5.Zatwierdzenie protokołu z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Członków RLGD „PB” z dnia 24.09.2021 r.
6.Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwał i wniosków.
7.Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zmiany do Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§15 ust. 3),
b) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§2 ust. 1),
8.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady RLGD „Pojezierze Bytowskie”
9.Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem”,
10.Dyskusja i wolne wnioski,
11.Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000. Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.

Osoby reprezentujące: jst (powiat, gminy), organizacje pozarządowe, spółki, podmioty gospodarcze, chcące wziąć udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a nie posiadające prawa do ich reprezentacji powinny przed wyznaczonym terminem WZC dostarczyć do biura RLGD PB, lub złożyć w sekretariacie WZC bezpośrednio przed jego rozpoczęciem właściwe pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji i udziału w wyborach.

Uwaga

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066), informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków RLGD PB, każdy zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Załącznik:

Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież